Kenig Projekt projekt hydrantu

 

Wykonamy dla Państwa:

 • Projekty przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych i gazowych
 • Projekty sieci wodociągowo- kanalizacyjnych i gazowych
 • Projekty przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Projekty bezodpływowych osadników ścieków
 • Projekty wewnętrznych instalacji wod.-kan., gaz. i C.O.
 • Operaty wodnoprawne
 • Opracowania z zakresu ochrony środowiska
 • Projekty budowlane i wykonawcze
 • Przedmiary robót
 • Kosztorysy inwestorskie
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • Wykonawstwo sieci, przyłączy i instalacji sanitarnych oraz osadników i przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Doradztwo techniczne oraz formalno-prawne w zakresie instalacji